Salland Vlees

SEUROP - uniforme classificatie in Nederland

Het classificeren van vlees is in de Nederlandse vleessector aan strikte regels gebonden. Het classficatiesysteem is gebaseerd op, en voldoet aan de europese SEUROP-normen. Aan de hand van de SEUROP-classificatie kunnen afnemers beoordelen welke soort en kwaliteit karkas zij mogen verwachten. Het classificeren van geslachte dieren wordt gedaan door medewerkers van het Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS). De controleurs houden ook toezicht op het correct slachten en wegen van de karkassen. De regels en voorschriften zijn streng. Het CBS wordt gecontroleerd door de onafhankelijke Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie. Deze werkwijze gegaradeert een onafhankelijke, nationaal uniforme en objectieve classificatie.
 

SEUROP classificatie bij kalveren

Het classificatiesysteem van (vlees) kalveren is grotendeels gelijk aan dat voor volwassen runderen. Kalveren worden ingedeeld volgens de kwaliteitscriteria bevleesdheid, kleur en vetbedekking. De bevleesdheid wordt aangeduid met de letters S,E,U,R,O,P. Voor het vaststellen van de mate van bevleesdheid worden de karkassen in 15 verschillende klassen ingedeeld. Deze klassen vormen de basis voor de indeling in de SEUROP-klassen. De S-klasse wordt bij kalveren in de praktijk niet gebruikt.
 
SEUROP: Van welk dier:  Verwerker/winkel:
 S. Superieur   Vlees van luxe Dikbilkoeien   Sallandvlees, Slager
 E. Uitstekend   Vlees van de betere vleesras koeien  Slager
 U. Zeer goed   Vlees van vleesras koeien    Slager
 R. Goed   Vlees van betere melkkoeien  Slager, Supermarkt
 O. Matig  Vlees van de normale melkkoeien  Supermarkt
 P. Gering  Vlees na magere melkkoeien  Worst,gehakt,hamburger
 
Aangezien elk trap omhoog ongeveer staat voor 30 eurocent is dit tevens een verklaring voor de prijsverschillen tussen een supermarkt en een exclusieve slager. Elke trap betekent tevens een kwaliteitsverschil in een stuk vlees en dat proeft U. Wij van Sallandvlees leveren vleespaketten aan particulieren van onze eigen dieren die voldoen aan de S-standaard volgens het SEUROP kwalificatie systeem in Nederland. Wij proberen een kleine vetbedekking op onze dieren te krijgen zodat het vlees niet te mager wordt. Dit komt de smaak ten goede. Tevens laten wij het vlees een week rijpen. Hierdoor wordt het vlees malser.  Zie afbeelding SEUROP
Banner
Banner
Banner